• QUO VADIS

    s Maxom Kašparů

    možnosť položiť otázky

V rámci ukončenia cyklu prednášok na tému Vieromer vám ponúkame možnosť položiť otázku, ktorá súvisí s už odvysielanými reláciami z tohto cyklu.

Na vybrané otázky vám odpovie Max Kašparů v špeciálnom vydaní relácie Quo vadis, ktorú odvysielame 10.12.2017 o 21,00.

Vaše otázky posielajte mailom na: tvlux@tvlux.sk. Najneskôr do 30.10.2017.

Späť