• KULMENIE

    Život v mozaike

    s Palim Dankom

    Št
    17:05

Mozaika - často používaný symbol krásy celku zloženej z krásy a dôležitosti jednotlivých malých stavebných častí. Najväčší rozvoj zaznamenala v byzantskom umení, ale svoju renesanciu prežíva i dnes. Dokonca aj vďaka rehoľníkom... Ivan Marko Rupnik a jeho monumentálne dielo v kaplnke Redemptoris Mater. S Palim Dankom.

Späť