• Teplička nad Váhom,

    obec Žofie Bosniakovej

    dokumentárny film

    Ut
    21:45

Teplička nad Váhom leží v severnej časti bývalej Trenčianskej stolice. Prvou písomnou správou o osídlení tohto územia, ktorá je súčasne i prvým písomným údajom o Tepličke nad Váhom,  je listina Bela IV. z roku 1267. K najvýznamnejším postavám histórie Tepličky nad Váhom patrí manželka palatína Františka Veseléniho - Žofia Bosniaková. Dodnes si na Žofiu Bosniakovú spomínajú pre jej sociálne cítenie a charitatívne skutky nielen obyvatelia Tepličky, ale aj  celého Slovenska i zahraničia. Práve na jej podnet bol v Tepličke založený útulok pre chudobných. Prichýlili sem nielen chudobných a opustených, ale i nemocných a siroty. Trovy na liečenie chorých hradilo panstvo.  Útulok existoval až do roku 1940. Sme presvedčení, že tak, ako v minulosti, aj dnes Teplička  bude významnou súčasťou nielen regiónu, ale aj celého Slovenska. Obyvatelia obce sú hrdí na to, že tu žijú. S radosťou a pohostinnosťou vítajú všetkých, ktorí sem prichádzajú.

Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri