• SVÄTÁ OMŠA Z GABOLTOVA

    z Púte mužov

    Ne
    16:00

V nedeľu 20. augusta sa v Gaboltove koná 15. celoslovenská Púť mužov. Televízia LUX prinesie svätú omšu z tohto podujatia - v netradičnom čase o 16,00. Hlavným celebrantom je Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. V závere sv. omše, po postkomúnii, sa bude modliť modlitba zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Späť