Fundamenty

Reláciu Fundamenty s moderátorkou Jankou Zlatohlávkovou vysielame v premiére v stredu večer so začiatkom o 20:20 h. Máte možnosť vyhrať Katechizmus Katolíckej cirkvi z vydavateľstva Spolku sv. Vojtecha zodpovedaním súťažnej otázky, resp. splnením zadanej úlohy, ktorá v relácii odznie. 

Aktuálna úloha:

Ktoré sviatosti musí mať birmovný rodič? 

Odpovede posielajte na adresu fundamenty@tvlux.sk do 17. 1. 2017.