Aktuálne

DUCHOVNÁ PORADŇA (31) 1. BOŽIE PRIKÁZANIENe 20:30 DUCHOVNÁ PORADŇA (31) 1. BOŽIE PRIKÁZANIE

S o. Jánom Bucom

"Keď sa modlíme k svätým, neprehrešujeme sa proti 1. Božiemu prikázaniu?" Na túto a podobné otázky odpovedá o. Ján Buc. 

08.01.2017 07:01
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri