Aktuálne

KRÍŽOVÉ VÝPRAVY (2/4) KRIŽIACKE PANSTVÁUt 14:20 KRÍŽOVÉ VÝPRAVY (2/4) KRIŽIACKE PANSTVÁ

Doku-dráma z produkcie EWTN a LUX communication

Po zázračnom úspechu prvej krížovej výpravy zriadili križiaci vo Svätej zemi križiacke panstvá.

19.06.2017 18:06
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri