Aktuálne

ROZPRÁVANIE O MOJŽIŠOVIStr 17:30 ROZPRÁVANIE O MOJŽIŠOVI

Dome je doma so Zuzanou Chanasovou

Pokračujeme v starozákonnom rozprávaní priblížením príbehu o Mojžišovi. Prof. František Trstenský predstaví deťom postavu Mojžiša a Lucia Kubíny - povolaním  dula - predstaví to, ako sa v súčasnosti sprevádza žena, ktorá má rodiť.

19.04.2017 06:04
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri