Aktuálne

SPEVY A MODLITBY Z TAIZÉŠtv 20:10 SPEVY A MODLITBY Z TAIZÉ

Záznam modlitby

Záznam modlitby natočený v kaplnke Univerzitného pastoračného centra v Bratislave.

13.07.2017 16:07
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri