Aktuálne

SPRÁVY ZO SVÄTEJ ZEMEPo 14:35 SPRÁVY ZO SVÄTEJ ZEME

Aktuálne informácie z krajiny Ježiša Krista

Aktuálne informácie z krajiny, kde sa narodil a žil Ježiš Kristus, vám prinášame v spolupráci s Komisariátom Kustódie Svätej zeme na Slovensku.

12.02.2017 18:02
Späť

Program nadnes

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri