TV program

Premiéra
0:10
Áno, beriem: Kľúče k šťastnému manželstvu (2)
Cyklus 12-tich krátkych dokumentov je adresovaný tým, ktorí plánujú uzavrieť manžel...
Cyklus 12-tich krátkych dokumentov je adresovaný tým, ktorí plánujú uzavrieť manželstvo v Katolíckej cirvi, ale aj manželom, ktorí chcú v tomto zväzku vytrvať celý život.
0:20
Z prameňa
Čítania a evanjelium zo dňa.
Čítania a evanjelium zo dňa.
0:40
Moja misia – Rašaj (Nemecko)
Rašaj po cigánsky znamená „čarodejník, šaman, kňaz“. Rašaj komunikuje s nadprirodze...
Rašaj po cigánsky znamená „čarodejník, šaman, kňaz“. Rašaj komunikuje s nadprirodzeným svetom a preto sa u cigánov teší zvláštnej úcte. Na týždennej púti v Oberlősterne poskytuje cigánom náboženský servis rašaj Jozef Lančarič.
1:10
Doma je doma (Rodinné katechézy)
Posledné dve prípravné katechézy na Svetové stretnutie rodín vo Filadelfii, nám pomôžu...
Posledné dve prípravné katechézy na Svetové stretnutie rodín vo Filadelfii, nám pomôžu zorientovať sa v otázkach pokušení vplývajúcich na stabilitu rodín, antikoncepcii v manželstve, či prirodzených metódach plánovaného rodičovstva. Neobídeme ani hľadanie možností, ako sa otvoriť pre druhých, aby sme aj my boli svetlami v temnom svete, ktoré pomáhajú vytvárať cirkev ako miesto lásky, porozumenia a jednoty.
2:10
Peter medzi nami
Katechézy pápežov.
Katechézy pápežov.
2:30
Saleziánsky magazín
Čo všetko sa deje v saleziánskych oratóriách.
Čo všetko sa deje v saleziánskych oratóriách.
2:45
Z prameňa
Čítania a evanjelium zo dňa.
Čítania a evanjelium zo dňa.
3:00
Hodina milosrdenstva
Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.
Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.
3:25
Univerzita tretieho veku
Záznamy z prednášok.
Záznamy z prednášok.
4:10
Ruženec
Modlitba ruženca svetla.
Modlitba ruženca svetla.
4:45
Áno, beriem: Kľúče k šťastnému manželstvu (2)
Cyklus 12-tich krátkych dokumentov je adresovaný tým, ktorí plánujú uzavrieť manžel...
Cyklus 12-tich krátkych dokumentov je adresovaný tým, ktorí plánujú uzavrieť manželstvo v Katolíckej cirvi, ale aj manželom, ktorí chcú v tomto zväzku vytrvať celý život.
5:00
Biblia (13)
Dramatizované čítanie zo Svätého Písma.
Dramatizované čítanie zo Svätého Písma.
5:30
Biblia (14)
Dramatizované čítanie zo Svätého Písma.
Dramatizované čítanie zo Svätého Písma.
6:00
Biblia (15)
Dramatizované čítanie zo Svätého Písma.
Dramatizované čítanie zo Svätého Písma.
6:30
Biblia (16)
Dramatizované čítanie zo Svätého Písma.
Dramatizované čítanie zo Svätého Písma.
7:00
Svätá omša
Priamy prenos z kaplnky TV LUX.
Priamy prenos z kaplnky TV LUX.
7:35
Ruženec
Modlitba bolestného ruženca.
Modlitba bolestného ruženca.
8:10
Doma je doma (Pápežov dar na Slovensku)
Pred 30 rokmi daroval svätý Ján Pavol II. mladým ľuďom vzácny dar - kríž. Ten sa stal...
Pred 30 rokmi daroval svätý Ján Pavol II. mladým ľuďom vzácny dar - kríž. Ten sa stal symbolom Svetových dní mládeže. V novembri bude tento vzácny dar putovať po všetkých diecézach Slovenska. A my budeme pri tom!
9:10
Večerná univerzita
autor: Ján Figeľ, téma: Rodina v globalizovanom svete
autor: Ján Figeľ, téma: Rodina v globalizovanom svete
10:00
Áno, beriem: Kľúče k šťastnému manželstvu (2)
Cyklus 12-tich krátkych dokumentov je adresovaný tým, ktorí plánujú uzavrieť manžel...
Cyklus 12-tich krátkych dokumentov je adresovaný tým, ktorí plánujú uzavrieť manželstvo v Katolíckej cirvi, ale aj manželom, ktorí chcú v tomto zväzku vytrvať celý život.
10:15
Z prameňa
Čítania a evanjelium zo dňa.
Čítania a evanjelium zo dňa.
10:35
Spojení oceánom
Peter Krajňák vyštudoval ekonómiu na Slovensku, no jeho koníčkom bolo sledovanie spolo...
Peter Krajňák vyštudoval ekonómiu na Slovensku, no jeho koníčkom bolo sledovanie spoločensko-politických udalostí a študovanie geografických zaujímavostí Ameriky. Po príchode do Spojených štátov dostal možnosť študovať Americkú históriu na univerzite Lehman College v Bronxe. Viera, ktorú dostal od svojich rodičov, mu pomáha prekonávať všetky ťažké chvíle, ktoré zažíval, či zažíva v cudzej krajine. Aktívne sa zapája do života vo farnosti, v ktorej je členom organizácie Kolumbovi rytieri.
11:10
Medzi nebom a zemou
Publicistika Mariána Gavendu.
Publicistika Mariána Gavendu.
12:00
Anjel Pána
Záznam z nedeľnej modlitby Svätého Otca s krátkym zamyslením.
Záznam z nedeľnej modlitby Svätého Otca s krátkym zamyslením.
12:20
Ruženec
Modlitba slávnostného ruženca.
Modlitba slávnostného ruženca.
12:55
Doma je doma (Evanjelium cez umenie)
Svätý Otec František hovorí, že Cirkev v každej epoche apelovala na umenie, aby bolo v...
Svätý Otec František hovorí, že Cirkev v každej epoche apelovala na umenie, aby bolo výrazom krásy viery a ohlasovaním evanjeliového posolstva, aby prinášalo vykúpenie a znovuzrodenie do sveta poznačeného tragédiou hriechu a smrti. S umelcami na tému Evanjelizujem cez umenie.
14:00
Peter medzi nami
Katechézy pápežov.
Katechézy pápežov.
14:25
Prečo sľuby?
O rehoľných sľuboch so saleziánkou sr. Dagmar Kráľovou.
O rehoľných sľuboch so saleziánkou sr. Dagmar Kráľovou.
14:30
Sľub čistoty
O význame rehoľných sľubov s o. Jozefom Hegglinom, misionárom Najsvätejšieho Srdca Jež...
O význame rehoľných sľubov s o. Jozefom Hegglinom, misionárom Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
14:40
Z prameňa
Čítania a evanjelium zo dňa.
Čítania a evanjelium zo dňa.
15:00
Hodina milosrdenstva
Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.
Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.
15:30
Ruženec z Lúrd
Záznam modlitby posvätného ruženca.
Záznam modlitby posvätného ruženca.
16:00
Kresťan v spoločnosti (1)
Diskusná relácia, ktorá prostredníctvom pravdivých a objektívnych informácií, skrze za...
Diskusná relácia, ktorá prostredníctvom pravdivých a objektívnych informácií, skrze zaujímavé témy a prizvané osobnosti, bude prinášať „kresťanský“ pohľad na politiku a veci verejné.
16:55
Animované biblické príbehy (Kráľ sa stal sluhom)
Roky, ktoré nasledovali po Ježišovom ukrižovaní, neboli pre učeníkov ani pre stále ras...
Roky, ktoré nasledovali po Ježišovom ukrižovaní, neboli pre učeníkov ani pre stále rastúce spoločenstvo kresťanov jednoduché. Boli to roky učeníctva. Učili sa, ako slúžiť druhým ľuďom, aby tým napĺňali Ježišovo poverenie. Apoštol Jakub, väzeň v soľných baniach, pozoruje, ako dvaja dozorcovia zápasia o privilégium stať sa správcom bane. Spomína si, ako Ježiš prijímal deti a ako si pokorne kľakol, aby umyl zaprášené nohy svojich učeníkov. Tento čin pokory, súcitu a ochoty slúžiť ukázal, že veľký v jeho kráľovstve nie je ten, komu slúži najviac ľudí, ale ten, kto slúži. Táto udalosť sa do Jakubovho srdca vryla tak silno, že sám pomáha slabšiemu spoluväzňovi.
17:30
Doma je doma (900 kilometrov pre chudobných)
Čo by ste boli ochotní urobiť pre chudobných? Pár centov na ulici alebo trvalý príka...
Čo by ste boli ochotní urobiť pre chudobných? Pár centov na ulici alebo trvalý príkaz pre útulok a máme to vybavené? Akurát, že najbiednejší ľudia potrebujú niečo viac. Potrebujú priateľov, okruh ľudí, o ktorý prišli nie vždy vlastnou vinou. Čo tak urobiť pre nich niečo viac? Napríklad zabehnúť 900 kilometrov.
18:30
Rozprávočka
Krátke príbehy pre deti.
Krátke príbehy pre deti.
18:45
Moja misia – Za Obzor (Haiti)
Misionár Agustín Vrecko v najchudobnejšej krajine severnej pologule.
Misionár Agustín Vrecko v najchudobnejšej krajine severnej pologule.
19:10
Ruženec z Lúrd
Záznam modlitby posvätného ruženca.
Záznam modlitby posvätného ruženca.
19:40
Z prameňa
Čítania a evanjelium zo dňa.
Čítania a evanjelium zo dňa.
20:00
Chvály (MARANA THA, Prešov)
Modlitba chvál rôznych spoločenstiev.
Modlitba chvál rôznych spoločenstiev.
20:45
Áno, beriem: Kľúče k šťastnému manželstvu (3)
Cyklus 12-tich krátkych dokumentov je adresovaný tým, ktorí plánujú uzavrieť manžel...
Cyklus 12-tich krátkych dokumentov je adresovaný tým, ktorí plánujú uzavrieť manželstvo v Katolíckej cirvi, ale aj manželom, ktorí chcú v tomto zväzku vytrvať celý život.
21:05
Bez hraníc: Misionár kameramanom
V čase, keď cirkev hľadela na pohybujúce sa obrázky skôr skepticky a vtedajšie kiná sa...
V čase, keď cirkev hľadela na pohybujúce sa obrázky skôr skepticky a vtedajšie kiná sa považovali za hriešne miesta, boli to predovšetkým rehole misionárov, ktoré vo filme videli nové výzvy, ktoré toto médium prinášalo.
21:30
Levoča
Krátky dokument o levočskej púti a pozvánka na púť 2015.
Krátky dokument o levočskej púti a pozvánka na púť 2015.
22:00
Doma je doma (Listové tajomstvá)
Začínajúca jeseň prináša so sebou prvé padajúce listy, priestor plný farieb a podnetov...
Začínajúca jeseň prináša so sebou prvé padajúce listy, priestor plný farieb a podnetov, ako stvorený na chvíľku strávenú s knihou plnou krásnej poézie. Do dnešnej relácie sme si preto pozvali hostí, ktorí sa písaniu básní venujú naplno. Prijmite naše pozvanie do relácie Doma je doma!
23:05
Rehoľná abeceda
Krátke životné príbehy zasvätených ľudí.
Krátke životné príbehy zasvätených ľudí.
23:30
Godzone magazín
Témou relácie je Božie slovo. Na Bibliu sa spolu pozrieme z rôznych strán. Vyuč...
Témou relácie je Božie slovo. Na Bibliu sa spolu pozrieme z rôznych strán. Vyučovaním, svedectvom ale i informáciami o novo vznikajúcom preklade.
Zmena programu vyhradená. Výber z programu nájdete aj v Katolíckych novinách.

Program e-mailom

Ak si želáte dostávať TV program emailom, vyplňte tento formulár.
Prepíšte text z obrázku
Prihlásenie Odhlásenie

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal
Flash

Partneri