CHVÁLY (56) LÁMAČSKÉ CHVÁLY
04.11.2016
Prezrené: 2373 x
Hodnotenie:
4.53 / 5

Kapela Lámačské chvály vystúpila v Prešove v rámci večera milosrdenstva v kine Scala. Večer sa niesol v duchu modlitieb vďaky za dar života, ale i odprosujúcej modlitby za jeho neprijatie a prosbách za uzdravenie všetkých rán spôsobených potratmi.

Hľadať v archíve

Podľa témy alebo hosťa

Podľa dátumu premiéry

Nacitavam...

Podľa názvu relácie