FUNDAMENTY (64) ROZMANITOSŤ HRIECHOV
28.06.2017
Prezrené: 1286 x
Hodnotenie:
5 / 5

Zastavenie sa nad Katechizmom Katolíckej cirkvi s moderátorkou Jankou Zlatohlávkovou. Hostia: Marek Krošlák a Mária Spišiaková.

Rozlišovanie

„ Hriechy možno rozlišovať podľa ich predmetu, ako sa to robí pri každom ľudskom čine, alebo podľa čností, ktorým protirečia či už nadmierou, alebo nedostatkom, alebo podľa prikázaní, s ktorými sú v rozpore. Možno ich zoradiť aj podľa toho, či sa týkajú Boha, blížneho, alebo samého hriešnika. Možno ich rozdeliť na hriechy duchovné a telesné alebo aj na hriechy spáchané myšlienkami, slovami, skutkami alebo zanedbaním. “ (KKC 1853)

 

Spolupráca na hriechu

„ Hriech je osobný čin. Okrem toho nesieme zodpovednosť aj za hriechy spáchané inými, keď pri nich spolupracujeme, a to: 
— keď na nich máme priamu a dobrovoľnú účasť, 
— keď ich nariaďujeme, radíme, chválime alebo schvaľujeme, 
— keď ich neoznámime alebo im nezabránime vtedy, keď sme povinní to urobiť, 
— keď chránime tých, čo páchajú zlo. “

(KKC 1868)

Hľadať v archíve

Podľa témy alebo hosťa

Podľa dátumu premiéry

Nacitavam...

Podľa názvu relácie