KRÁTKE SPRÁVY (23.10.2017)
23.10.2017
Prezrené: 399 x
Hodnotenie:
5 / 5
  • 91. Svetový deň misií
  • Rusko očami misionára Petra Lorenca SDB
  • Slovensko sa pripojilo k iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec
  • Večer milosrdenstva s modlitbou vďaky za dar života, odrosovaním za jeho neprijatie a za uzdravenie rán spôsobených potratmi
  • Dom Charitas sv. Kataríny Labouré v Spišskej Novej Vsi

Hľadať v archíve

Podľa témy alebo hosťa

Podľa dátumu premiéry

Nacitavam...

Podľa názvu relácie