Tím TV LUX
„Aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi
a jednotlivo sme si navzájom údmi.”
Rim 12, 5
Tomáš STRAKA
konateľ
Jozef KOVÁČIK
programový riaditeľ
Marián BÉR
riaditeľ Klubu priateľov TV LUX
     
Peter STROJNÝ
riaditeľ marketingu
František MAJDA
vedúci techniky
Janka ZIBALOVÁ
vedúca produkcie, sociálne siete
     
Eva JANÍKOVÁ
ekonómka
Veronika STRELKOVÁ
PR manažérka
Michaela ŠKODOVÁ
skladba programu
     
Janka TRÁVNÍČKOVÁ
program, moderátorka
Pavol DANKO
dramaturg, moderátor
Juraj DROBNÝ
dramaturg
     
Eduard JANÍČEK
Klub priateľov TV LUX
Eva ORJABINCOVÁ
Klub priateľov TV LUX
Michal MURÍN
Klub priateľov TV LUX
     
   
Ľubomíra ORAVOVÁ
redaktorka, moderátorka
Monika HRONCOVÁ
produkcia
Danka JACEČKOVÁ
náboženská redaktorka
     
Michal PÚČIK
strih, kameraman
Martin ROSA
vysielací technik, kameraman
Jaroslav FRAŇO
technik, kameraman
     
 
Ondrej RYŠKA
vysielací technik
Ján SUCHODOLINSKÝ
strih, kameraman
Michal CHRVALA
zvukár
     
   
Alexander DMITRENKO
IT technik, vysielací technik
Stanislav POKORNÝ
grafik
 Štefan Kozák
kameraman

BANSKOBYSTRICKÁ POBOČKA

Milan SPIŠIAK
strih, kamera
Marián MECHÁČEK
redaktor, kamera
Milan JÁNOŠ
strih, kamera

PREŠOVSKÁ POBOČKA

Marek KOTUĽÁK
produkcia, kamera
Alžbeta ŽIVČÁKOVÁ
strih, kamera
Jozef HOMZA
strih, kamera
     
   
Františka STANOVČÁKOVÁ
strih, kamera