Tím TV LUX
Tomáš STRAKA
konateľ
Jozef KOVÁČIK
programový riaditeľ
Marián BÉR
riaditeľ Klubu priateľov TV LUX
     
Peter STROJNÝ
riaditeľ marketingu
František MAJDA
vedúci techniky
Eva JANÍKOVÁ
ekonómka

     
Juraj DROBNÝ
dramaturg
Veronika STRELKOVÁ
PR manažérka
Michaela ŠKODOVÁ
skladba programu
     
Janka TRÁVNÍČKOVÁ
program, moderátorka
Pavol DANKO
dramaturg, moderátor
Jana BAVOĽÁROVÁ
PR/produkcia
     
Eduard JANÍČEK
Klub priateľov TV LUX
Eva ORJABINCOVÁ
Klub priateľov TV LUX
Michal MURÍN
Klub priateľov TV LUX
     
   
Ľubomíra ORAVOVÁ
redaktorka, moderátorka
Monika HRONCOVÁ
produkcia
Danka JACEČKOVÁ
náboženská redaktorka
     
Michal PÚČIK
strih, kameraman
Martin ROSA
vysielací technik, kameraman
Jaroslav FRAŇO
technik, kameraman
     
Alexander DMITRENKO
IT technik, vysielací technik
Ján SUCHODOLINSKÝ
strih, kameraman
Michal CHRVALA
zvukár
     
   
Stanislav POKORNÝ
grafik
   

BANSKOBYSTRICKÁ POBOČKA

Milan SPIŠIAK
vedúci pobočky
Marián MECHÁČEK
redaktor, kamera
Milan JÁNOŠ
strih, kamera

PREŠOVSKÁ POBOČKA

Ondrej RYŠKA
vedúci pobočky
Marek KOTUĽÁK
produkcia
Jozef HOMZA
réžia, strih, kamera
     
 
Veronika ANDREJKOVÁ
redaktorka, strih, kamera
Alžbeta ŽIVČÁKOVÁ
moderátorka, strih, kamera
 

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri