• PRENOSY ZO ŠAŠTÍNA

    priame prenosy z Národnej púte a Púte seniorov a chorých

Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa do Šaštína zídu stovky pútnikov, aby si uctili našu nebeskú Matku a patrónku Slovenska. Pre tých z vás, ktorí sa púte nemôžete zúčastniť osobne, sme pripravili priame prenosy už od soboty 14. septembra.

Program

sobota

17,45 živý vstup

18,00 priamy prenos modlitby posvätného ruženca

19,00 svätá omša z Baziliky

nedeľa

00,00 polnočná svätá omša s novokňazským požehnaním, celebruje P. Juraj Tirpák OSPPE

10,10 živý vstup

10,30 slávnostná svätá omša, celebruje Mons. Vladimír Fekete SDB, apoštolský prefekt Azerbajdžanu, spieva Chrámový zbor Sedembolestnej Panny Márie

14,00 Akatist k Presvätej Bohorodičke

15,00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu s meditatívnym čítaním úryvkov z Denníčka sv. sr. Faustíny

pondelok

10,30 svätá omša z Púte seniorov a chorých, celebruje Mons. Jozef Haľko, pomocný bratislavský biskup, spieva a hrá Eva Moleková

 

 

Späť