• Zasvätenie Rožňavskej diecézy

    priamy prenos

    So
    9:15

Priamy prenos Fatimskej soboty a svätej omše zo Zasvätenia Rožňavskej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie pri príležitosti 100. výročia zjavení vo Fatime. Predsedá Mons. Stanislav Stolárik, diecézny biskup. 

Späť