• SVÄTÁ OMŠA Z HORY ŽIVČÁKOVÁ

    priamy prenos

    Ne
    12:00

Priamy prenos sv. omše z mariánskeho pútnického miesta, z hory Živčáková v Korni neďaleko Turzovky. Pri príležitosti výročia posvätenia Chrámu Panny Márie Matky Cirkvi požehná žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis oltárny obraz od M. I. Rupnika s biblickým námetom zo Starého zákona.

Späť

Program nadnes

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri