• Kresťan v spoločnosti

    Spolupráca kresťanov v politike

    S Ľubou Oravovou

    St
    20:30

„Politika je jedna z najvyšších foriem činorodej lásky, pretože slúži spoločnému dobru.“.... „Pokora a láska sú nevyhnutné charakteristiky tých, ktorí vládnu, zatiaľ čo občania, najmä v prípade katolíkov, sa nemôžu o politiku nezaujímať“. Čo týmito slovami chce pápež František povedať kresťanským politikom, kresťanom, veriacim aj u nás?

Hostia: Anton Zioklovský, výkonný sekretár KBSKatarína Hulmanová, bývalá predsedníčka Fóra kresťanských inštitúcií a Miroslav Tučník, Kresťanskodemoratická akadémia

Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal
Flash

Partneri