• Adventné výzvy

    zapojte sa aj tento rok

V čase adventu, očakávania príchodu Spasiteľa, ponúkame svojim divákom možnosť zapojiť sa do tzv. adventných výziev. Počas adventu je každý týždeň predstavená jedna adventná výzva, o ktorej môžete napísať svoje postrehy, pocity či skúsenosti na emailovú adresu advent@tvlux.sk. Zo všetkých zapojených divákov je každý deň z televízneho adventného kalendára vyžrebovaný jeden divák, ktorý získa peknú odmenu.

 

1. VÝZVA - ČAS 
 
Nájdi dnes jedného človeka, ktorému budeš venovať svoju plnú pozornosť. Budeš ho počúvať a ak ťa bude prosiť, aby si s ním šiel jednu míľu, pôjdeš dve. 
 
Mt 5, 38 - 42 

No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať.

2. VÝZVA - SĽUB

Dal si Bohu alebo niekomu zo svojich blízkych sľub, ale stále hovoríš, že ho splníš až neskôr? Neodkladaj jeho naplnenie. Nemeškaj!

Dt 23, 20-23

Svojmu bratovi požičiaš bez úroku, čo potrebuje, aby ťa Pán, tvoj Boh, požehnával pri každej tvojej práci v krajine, do ktorej vojdeš, aby si ju vlastnil. Keď urobíš Pánovi, svojmu Bohu, sľub, neodkladaj splniť ho, lebo Pán, tvoj Boh, ho bude od teba požadovať a keď budeš odkladať, bude sa ti to počítať za hriech. Ak nebudeš chcieť urobiť sľub, nebudeš mať hriech. Ale čo už raz vyšlo z tvojich úst, zachovaj a urob, ako si sľúbil Pánovi, svojmu Bohu, ako si to dobrovoľne vlastnými ústami predniesol.

3. VÝZVA - VĎAKA

Skús dnes napísať vlastný žalm, v ktorom budeš Boha oslavovať, chváliť, či ďakovať mu.

Ž 8

Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi! Tvoja veleba sa vznáša nad nebesia.

Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu naprotiveň svojim nepriateľom, aby si umlčal pomstivého nepriateľa.

Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril:

čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš?

Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov, slávou a cťou si ho ovenčil

a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk. Všetko si mu položil pod nohy:

ovce a všetok domáci statok aj všetku poľnú zver,

vtáctvo pod oblohou a ryby v mori i všetko, čo sa hýbe po dne morskom.

Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!

4. VÝZVA - ZRKADLO

Nájdi niekoho, kto ti povie pravdu, kto je pre teba ako Ján pre Herodesa a popros ho, aby ti povedal možno aj nepríjemnú pravdu o veciach, v ktorých by si sa mal zmeniť.

Mk 6, 14-20

Počul o ňom aj kráľ Herodes, veď jeho meno sa už stalo známym. Hovorili: "Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc." Iní hovorili: "To je Eliáš." A iní zasa vraveli: "Je to prorok, ako jeden z prorokov." Keď to Herodes počul, povedal: "To vstal z mŕtvych Ján, ktorého som dal sťať." Herodes dal totiž Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. A Ján Herodesovi hovoril: "Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!" Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiť, ale nemohla, lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a predsa ho rád počúval.

Späť