• Adventné výzvy

    zapojte sa do Televízneho adventného kalendára a môžete vyhrať pekné odmeny

V čase adventu, očakávania príchodu Spasiteľa, ponúka TV LUX svojim divákom možnosť zapojiť sa do tzv. adventných výziev. Počas adventu je každý týždeň predstavená jedna adventná výzva, o ktorej môžete napísať svoje postrehy, pocity či skúsenosti na emailovú adresu advent@tvlux.sk. Zo všetkých zapojených divákov je každý deň z televízneho adventného kalendára vyžrebovaný jeden divák, ktorý získa peknú odmenu - DVD od LUX communication a darček od TV LUX vo forme niektorého televízneho propagačného predmetu (šálka, tričko, zápisník, ...).

 

1. adventná výzva

Napíšte nám, či komunikujete so svojím anjelom strážnym a či ste niekedy v živote pocítili jeho pomoc. 

Pozrite si 1. adventnú výzvu - https://www.tvlux.sk/archiv/play/18162

 

 

2. adventná výzva

Napíšte nám, ako sa vám darí prekonávať rôzne prekážky na životnej ceste a ako cez ne dokážete ísť ďalej.

Pozrite si 2. adventnú výzvu - www.tvlux.sk/archiv/play/18163

 

 

3. adventná výzva

Napíšte váš vlastný chválospev na Božiu dobrotu a lásku, ako velebila Boha Panna Mária v chválospeve Magnifikat a pošlite nám ho na advent@tvlux.sk.

 
 
ŽREBOVANIE 
V dňoch od 4. 12. do 24. 12. po rannej svätej omši. 
 
Online si ho môžete pozrieť v našom archíve: 

https://www.tvlux.sk/archiv/play/18185

 

Späť