• Nepoškvrnené počatie Panny Márie

    priamy prenos

    Pi
    16:00

Na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie si pápež František uctí sochu Immaculaty, umiestnenú na stĺpe na Španielskom námestí v Ríme. Túto slávnosť vám prinesieme v priamom prenose.

Späť