• Svätá omša

    z konferencie OHEŇ

    priamy prenos

    So
    16:15

Priamy prenos sv. omše z evanjelizačnej konferencie Oheň v Prešove s mottom Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom.“  (LK 2, 10) - Odvážne rozhodnutý pre Ježiša. Konferenciu organizuje katolícke spoločenstvo Marana Tha z Prešova v spolupráci s Hnutím Svetlo-Život a pod záštitou košického arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera.

Späť