• Svätá omša

    z PREŠOVA

    priamy prenos

    Ne
    10:00

Priamy prenos sv. omše na 1. pôstnu nedeľu z Konkatedrály sv. Mikuláša v Prešove.

Späť