• KRÍŽOVÉ VÝPRAVY 4/4

    Zlyhania a úspechy

    dokument

    St
    21:50

Francúzsky kráľ Ľudovít IX. viedol dve krížové výpravy, napriek tomu nedokázal Svätú zem udržať. Konštantínopol padá do rúk osmanských Turkov, ktorí expandujú aj do Európy. Dva razy Turci obliehali dokonca susednú Viedeň, obsadili aj Budín, a preto muselo byť hlavné mesto Uhorska presunuté do Bratislavy. Turci vyhrávajú všetky vojny, zvrat nastáva až v námornej bitke pri Lepante, kedy kresťanská flotila vyhráva. Zatiaľ čo kresťania úplne stratili Svätú zem, na Pyrenejskom polostrove definitívne víťazia, keď dobyjú poslednú baštu moslimov – Granadu. Aj keď pápeži už niekoľko storočí krížové výpravy nevyhlasujú, križiacky ideál je živý aj dnes a má veľmi pozitívny a silný morálny náboj.

Späť