• PUTOVANIE PO SVÄTEJ ZEMI

    dokumentárny cyklus

    Po
    22:00

Miesta spojené s verejným účinkovaním Ježiš Krista v 3 dielnom dokumentárnom cykle.

Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri