• Púť seniorov

    do LEVOČE

    priamy prenos

    Št
    9:30

Mariánska hora v Levoči bude štyri dni po hlavnej púti patriť seniorom. Sprevádzať ich bude aj Televízia Lux, ktorá vám ponúkne priamy prenos svätej omše. Celebruje Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup, hudobne doprevádza spevácky zbor pri Chráme Nanebovstúpenia Panny Márie v Ľubici.

Späť