• EUCHARISTICKÉ ZÁZRAKY

    Lanciano, Taliansko, 17. storočie

    Pi
    16:35

Nová relácia Eucharistické zázraky sa bude postupne venovať všetkým eucharistickým zázrakom zachyteným v diele budúceho blahoslaveného Carla.

V ďalšom pokračovaní cesty po eucharistických zázrakoch si predstavíme jeden z tých najznámejších v Lanciane. Tento zázrak sa udial ako následok pochybností baziliánskeho mnícha počas slúženia svätej omše o reálnej prítomnosti Ježiša v Eucharistii.

Späť