• PO ČESKÝCH PÚTNICKÝCH MIESTACH

    s TV Lux

Vydajte sa s televíziou Lux a cestovnou kanceláriou Awertravel na púť po najvýznamnejších pútnických miestach Českej republiky. Našu púť začneme na Velehrade, odtiaľ sa presunieme na Svatý Hostýn, s milostivým obrazom Matky Božej s bleskami. Následne zavítame do Olomouca a na Svatý kopeček. Na Hore Matky Božej v Králikoch si uctíme i Sväté schody. Nasledovať bude Stará Boleslav, neodmysliteľne spätá so sv. Ľudmilou a Palládiom Země České. Dve noci strávime v Prahe. Tu budeme obdivovať Katedrálu sv. Víta, zavítame do Kostola Panny Márie Víťaznej s Pražským Jezuliatkom a zájdeme do pražskej Lorety, kde stojí kópia domčeka Panny Márie z Nazareta. Pozrieme si tiež Karlov most, Orloj  či Staromestské námestie.  Na Svatej hore u Příbrami si uctíme zázračnú sošku Panny Márie Svatohorské a zavítame aj na Makovú horu do kostola sv. Jana Krstiteľa a Panny Márie Karmelskej. Naša cesta ďalej povedie na zelenú horu v Ždári nad Sázavou kde navštívime pútnický kostol sv. Jána Nepomuckého a Baziliku nanebovzatia Panny Márie. Púť zakončíme v Brne prehliadkou Katedrály sv. Petra a Pavla a Baziliky Nanebovzatia Panny Márie, ako aj kapucínskeho Kostola nájdenia sv. Kríža.

Cena pútnického zájazdu je 235€ a zahŕňa 4x ubytovanie s polpenziou, dopravu klimatizovaným autobusom. Cena nezahŕňa vstupy a komplexné cestovné poistenie vo výške 10€.

V šiestich turnusoch sa na vás tešia o. Marián Bér, Juraj Drobný a Oldřich Chocholáč. 

  • 25.4. - 29.4.2019 s o. Jurajom Drobným
  • 2.5. - 6.5.2019 s o. Jurajom Drobným
  • 9.5. - 13.5.2019 s o. Mariánom Bérom
  • 16.5. - 20.5.2019 s o. Mariánom Bérom
  • 23.5. - 27.5.2019 s o. Oldřichom Chocholáčom
  • 30.5. - 3.6.2019 s o. Oldřichom Chocholáčom

Prihlásiť sa môžete telefonicky na tel. číslach: 034/651 3896 alebo 0905 974 264 prípadne emailom na awertravel@awertravel.sk. Viac informácii o pripravovanej púti nájdete na www.awertravel.sk.

Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri