• MILOSTIPLNÉ VIANOČNÉ SVIATKY

    Božiu radosť a pokoj

    vám praje TV LUX

Nech Vás napĺňa radosť a pokoj z narodenia Božieho Syna a rok 2019 nech je pre Vás rokom milostí a požehnania!

Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri