• VÝZVA OTCOV BISKUPOV K PÔSTU

    Otcovia biskupi nás vyzývajú k prísnemu pôstu počas piatkov Pôstneho obdobia

Otcovia biskupi prosia veriacich:

"Kto je zdravý, prijmite pozvanie k prísnemu pôstu a modlitbám
počas nasledujúcich piatkov Pôstneho obdobia:

Urobme to podľa striktných pravidiel,
ktoré zachovávame na Popolcovú stredu a Veľký Piatok.

Obetujme tento pôst a naše modlitby
za odvrátenie šírenia nákazy 
a tiež za všetkých chorých,
za zdravotníkov, a aj za tých,
ktorí sa v spoločnosti starajú
o zvládnutie náročnej situácie."

 

Späť