• AKO SVEDČIŤ O BOHU VO SVOJEJ PRÁCI?

    Po
    20:15

Pracujem v neveriacom prostredí a chcel by som tam svedčiť o Bohu, ale neviem ako. Kolegovia by to určite neprijali a mali by zo mňa posmech.

z cyklu A teraz čo? s Jánom Bucom

 

 

 

 

Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri