• NENÁVIĎ HRIECH, MILUJ HRIEŠNIKA

    Po
    20:15

Aký postoj mám ja ako kresťan v súčasnom svete zaujať voči hriešnikom? Mám sa im skôr vyhýbať alebo je nejaký spôsob, ako im môžem pomôcť? Je vôbec možné milovať hriešnikov?

z cyklu A teraz čo? s Mons. Cyrilom Vasiľom.

foto: Josh Applegate

 

Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri