• Filmový večer

    ZAKÁZANÝ BOH

    z obdobia španielskej občianskej vojny

    So
    20:30

August 1936. Začína sa španielska občianska vojna. V seminári v Barbastri (Huesca) podstúpi 51 seminaristov mučenícku smrť pre svoju vieru.

premiére So o 20:30
repríza Ne o 16:40
Späť