Fundamenty

Reláciu Fundamenty s moderátorkou Jankou Zlatohlávkovou vysielame v premiére v stredu večer so začiatkom o 20:25 h.

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri