Fundamenty

Reláciu Fundamenty s moderátorkou Jankou Zlatohlávkovou vysielame v premiére v stredu večer so začiatkom o 20:25 h. Máte možnosť vyhrať Katechizmus Katolíckej cirkvi z vydavateľstva Spolok sv. Vojtecha zodpovedaním súťažnej otázky, resp. splnením zadanej úlohy, ktorá v relácii odznie. 

Aktuálna otázka:

Ako znie tzv. zlaté pravidlo?  

Odpovede posielajte na adresu fundamenty@tvlux.sk do 30. 5. 2017.