Zmena frekvencie

Nová frekvencia TV LUX od 1. mája 2011

Televízia LUX upozorňuje divákov a káblových operátorov, že dochádza k zmene frekvencie, prostredníctvom ktorej TV LUX šíri svoje vysielanie. Od 1. mája bude TV LUX vysielať na novej frekvencii, a preto je potrebné, aby si kábloví operátori a diváci, ktorí prijímajú signál pomocou vlastného satelitu preladili satelitné prijímače podľa nových parametrov.

Nové technické parametre príjmu /družica THOR 6/:

  • Družica: juhozápadná orientácia satelitu Thor 6 - 1° západne  (1°W)
  • Elevácia: 29-32°
  • Frekvencia: 11 919 MHz
  • Polarizácia: vertikálna
  • FEC: 7/8
  • Symbol rate (SR): 28 000 MSym/sec (symbolická rýchlosť)
  • Modulation: DVB-S (modulácia)
  • Video PID: 518
  • Audio PID: 708 

Postupné presmerovanie na nový transpondér v rámci družice Thor 6 začalo od 10. marca 2011 a potrvá do 30. apríla 2011. V tomto čase je potrebné zmeniť satelitné parametre.

Od 1. mája 2011 už bude príjem stanice TV LUX možný len na novej frekvencii.

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na www.tvlux.sk v sekcii Nalaďte nás, alebo na telefónnom čísle 02/ 6020 2727.

TV LUX