Zo života Klubu

 

Ako môže člen Klubu pomôcť?

  1. pomocou pri vytváraní, alebo vedení miestnych pobočiek Klubu priateľov TV Lux pri farnostiach (hľadáme dobrovoľníkov ochotných pôsobiť ako vedúci miestnych pobočiek Klubu, ich úlohou by bolo najmä udržiavať kontakt s vedením Klubu, získavanie ľudí z ich okolia pre členstvo v Klube, výmena informácií a distribúcia letákov, šekov a bulletinov,...)
  2. rozdávaním letákov, šekov a bulletinov Vašim známym či dopĺňaním letákov a šekov do kostolov vo farnostiach a spoločenstvách, kde žijete, ak tam miestna pobočka Klubu zatiaľ nebola vytvorená.[1]
  3. pomocou pri príprave stretnutí členov Klubu vo Vašej diecéze či farnosti.[2]
  4. návrhmi na stretnutia s podnikateľmi, manažérmi a osobnosťami, ktorým by mohli byť hodnoty, ktoré vyznávame, blízke.

[1] Napíšte nám na emailovú alebo poštovú adresu, prípadne zavolajte a my Vám letáky a šeky zašleme poštou.

[2] Napíšte nám, ak nás chcete pozvať s Klubom priateľov TV LUX pri nejakej príležitosti do Vašej farnosti, skúsime sa, s ohľadom na naše možnosti a úlohy, dohodnúť.

Milí klubisti, veľmi radi by sme Vás informovali o tom,čo Klub priateľov TV LUX zažil ...

Zo života Klubu 2012

Zo života Klubu 2011 

Zo života Klubu 2010

Zo života Klubu 2009 

Zo života Klubu 2008