Aktuálne

2. ADVENTNÁ NEDEĽA2. ADVENTNÁ NEDEĽA

priamy prenos sväte omše zameranej na deti;  So 18:30 h

Celebruje dp. Marián Bér.

04.12.2020 21:12
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri