Aktuálne

20 ROKOV V MAŇOUPo 17:30 20 ROKOV V MAŇOU

Doma je doma s Martinou Ostatníkovou

Maňa je časopis, ale časopis nie hocijaký. Kde sa tu vzal a v čom je jeho výnimočnosť, aj o tom a nielen o tom, porozprávajú hostia Martiny Ostatníkovej; Petra Humajová, Martina Humajová a Milan Petráš.

10.09.2017 21:09
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri