Aktuálne

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - MISIJNÁ NEDEĽA29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - MISIJNÁ NEDEĽA

svätá omša naživo z našej televíznej kaplnky; Ne 10:00 h

Slávime 29. nedeľu v Cezročnom obodobí, ktorá je zároveň i Misijnou nedeľou. Svätú omšu v našej kaplnke bude sláviť dp. Ivan Kňaze, národný riaditeľ PMD na Slovensku.

Pápež František na tohoročnú Misijnú nedeľu vybral citát z knihy proroka Izaiáša: „Hľa, tu som, pošli mňa!“ (Iz 6,8) Každý sme krstom dostali poslanie hlásať Ježiša všade tam, kde sme. Otázka, na ktorú odpovedá Izaiáš, sa týka aj nás. Sme pripravení prijať misiu a vydať sa na cestu dobrodružstva viery? Je to pozvanie pre nás všetkých, „aby sme vyšli zo seba pre lásku k Bohu a k blížnemu“, napísal pápež František vo svojom posolstve na misijnú nedeľu.

Viac sa dozviete na stránkach PMD.

17.10.2020 21:10
Späť