Aktuálne

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Svätá omša zameraná na deti; So 18:30 h

Priamy prenos svätej omše z našej televíznej kaplnky. Celebruje dp. Marián Bér.

17.10.2020 07:10
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri