Aktuálne

30 ROKOV PRE DETI30 ROKOV PRE DETI

Doma je doma s Martinou Ostatníkovou; Po 17:30 h

Aj keď je Rebrík katolícky časopis pre deti, má už zrelý vek. O jeho začiatkoch, putovaní, aktivitách aj súčasnosti budeme hovoriť s jeho tvorcami šéfredaktorkou Katarínou Jantákovou a ilustrátorkou Evou Nocárovou.

31.05.2020 17:05
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri