Aktuálne

ADORÁCIAŠtv 20:20 ADORÁCIA

Eucharistickú pobožnosť vedie dp. Andrej Kalamen.

18.10.2018 10:10
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri