Aktuálne

AKATIST (10) Z NÁRODNEJ PÚTE DO ŠAŠTÍNA 2018So 14:00 AKATIST (10) Z NÁRODNEJ PÚTE DO ŠAŠTÍNA 2018

Vedie vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha

16.03.2019 08:03
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri