Aktuálne

AKATIST (4) K PRESVÄTEJ BOHORODIČKESo 14:00 AKATIST (4) K PRESVÄTEJ BOHORODIČKE

Záznam mariánskej modlitby

Vedie o. František Fedorišin. Spieva Zbor Božského Srdca Ježišovho z farnosti Trnava - Tulipán pod vedením Miriam Paštékovej.

13.04.2018 17:04
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri