Aktuálne

AKATIST (8) AKATIST K PRESVÄTEJ BOHORODIČKESo 14:00 AKATIST (8) AKATIST K PRESVÄTEJ BOHORODIČKE

Vedie vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha

Záznam Akatistu k Presvätej Bohorodičke zo Šaštína. Modlitbu vedie vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha. Kantor Peter Sabol.

10.11.2017 21:11
Späť