Aktuálne

AKATIST (8) K PRESVÄTEJ BOHORODIČKESo 14:00 AKATIST (8) K PRESVÄTEJ BOHORODIČKE

Vedie vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha

Záznam Akatistu k Presvätej Bohorodičke zo Šaštína. Modlitbu vedie vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha. Kantor Peter Sabol.

12.04.2019 18:04
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri