Aktuálne

AKATIST K BLAŽENÉMU TEODOROVI ROMŽOVIAKATIST K BLAŽENÉMU TEODOROVI ROMŽOVI

Záznam modlitby seminaristov z Užhorodu; Str 13:40 h

Akatist k blaženému Teodorovi Romžovi v prevedení zboru seminaristov gréckokatolíckej bohosloveckej akadémie bl. Teodora Romžu v Užhorode. Akatist tvoria oslavné piesne no taktiež tropár či kondák.

27.10.2020 14:10
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri