Aktuálne

AKATIST POŽEHNANIA RODÍNSo 14:00 AKATIST POŽEHNANIA RODÍN

Vedie vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita

Oslavný chválospev, ktorý vznikol v Byzancii. Štruktúrou i obsahom ho možno prirovnať k modlitbe sv. ruženca, v ktorom rozjímame nad tajomstvami Spásy.

17.03.2017 18:03
Späť