Aktuálne

AKO ŽIŤ VIERU AJ CEZ PRÁZDNINYAKO ŽIŤ VIERU AJ CEZ PRÁZDNINY

Doma je doma s Marošom Mecháčkom; Str 17:30 h

V dnešnej relácii budeme spolu s deťmi a našim hosťom, biblistom Františkom Trstenským, hovoriť o tom, ako aj cez prázdniny zostať napojený na Boha, viesť cnostný život a spolu sa inšpirujeme niektorými osobnosťami z Biblie.

18.06.2019 18:06
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri