Aktuálne

ALBÁNSKOALBÁNSKO

Moja misia magazín s Hermanou Matlákovou; Pia 17:30 h

V Albánsku sa počas komunizmu vybudovalo približne 8oo ooo bunkrov. O tejto krajine a o živote kresťanov v nej, sa budeme rozprávať s misionárom, pátrom Jaroslavom Cárom OFM Conv.

09.07.2020 19:07
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri