Aktuálne

AMERICKO-SLOVENSKÉ INŠPIRÁCIE (5) HLÁSANIE BOŽIEHO SLOVANe 21:00 AMERICKO-SLOVENSKÉ INŠPIRÁCIE (5) HLÁSANIE BOŽIEHO SLOVA
Aneta Lisá a Fr. Louis Scurti
Študenti, mladí a rodiny, obrazy, média, hlásanie Božieho slova. To všetko a ešte oveľa viac sa spája v osobe jedného katolíckeho kňaza. Je ním otec Louis Scurti, ktorý bude ďalším veľmi zaujímavým hosťom relácie Americko-Slovenské Inpširácie.
02.12.2018 11:12
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri