Aktuálne

BIELA SOBOTASo 20:30 BIELA SOBOTA

Veľkonočná vigília s pápežom Františkom

Podľa pradávnej tradície táto noc je očakávaním Pána a vigília, ktorá sa v nej slávi, pripomína svätú noc, v ktorej Pán vstal z mŕtvych, a pokladá sa za "matku všetkých vigílii". V nej totiž Cirkev bdie, očakáva Pánovo zmŕtvychvstanie a slávi ju sviatosťami kresťanského zasvätenia. Táto vigília je očakávaním Pánovho príchodu.

Zdroj: Direktórium 2019

19.04.2019 22:04
Späť