Aktuálne

BISKUPSKÝ CHLEBÍČEK S MARKOM FORGÁČOMŠtv 17:30 BISKUPSKÝ CHLEBÍČEK S MARKOM FORGÁČOM

Moderuje Viktória Maťašová

Dominus prope, Pán je blízko! Heslo, ktoré si zvolil pre svoj úrad. Nositeľ mena jedného z najstručnejších evanjelistov, najmladší biskup na Slovensku. Dnes máme vzácneho hosťa, pomocného biskupa a generálneho vikára Košickej arcidiecézy, Mons. Marka Forgáča. Celou reláciou nás bude hudobne sprevádzať gospelová hudobníčka, Dominka Gurbaľová.

08.08.2018 21:08
Späť